એન્ડ્રોઈડ વર્લ્ડ

શ્રીમદ ભાગવત ગીતા – એન્ડ્રોઇડ એપ્પ

સ્ત્રોત } એન્ડ્રોઇડ માર્કેટ મિત્રો પ્રથમ એપ્લિકેશન માટે હું ધાર્મિક  એપ્લિકેશન પસંદ કરું છુ.  શ્રીમદ ભાગવત ગીતા નામની ધાર્મિક  એપ્લિકેશન ખુબજ સરસ છે . આ એપ્લિકેશન હિંદી, અંગ્રેજી, સ્પેનિશ અને જર્મન જેવી ભાષામાં વાંચી શકાય તેમ છે. આ ધાર્મિક  એપ્લિકેશનમાં ગીતાના અઢાર અધ્યાય ટૂંકમાં શ્લોક સાથે મુકવામાં આવ્યા છે. આ  એપ્લિકેશનની સાઇઝ  7.2 mb છે. મિત્રો 700 થી વધુ યુઝર્સે 5 સ્ટાર રેટિંગ આપ્યું છે.  

 

 

 

 

શ્રીમદ ભાગવત ગીતા એપ્લિકેશન વિશે વધુ જાણવા અને ડાઉનલોડ કરવા માટે એન્ડ્રોઇડ માર્કેટની મુલાકાત માટે ક્લિક કરો .

Advertisements
1 ટિપ્પણી »